بیشتر بدانیم| قسمت بیست و سوم

27

صخره ها همیشه نمایش دهنده عظمت طبیعت هستند، در جهانی که زندگی می کنیم صخره های زیبا و منحصر به فردی وجود دارند.

لحظه
لحظه 585 دنبال کننده