️لیبرال ها چه در سر دارند که عمار، هفت ماه نباید باشد؟!/استاد حسن عباسی

899

⭕️لیبرال ها چه در سر دارند که عمار، هفت ماه نباید باشد؟!/استاد حسن عباسی

enghelabgeram
enghelabgeram 396 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…