تکرارهای سوخته

288

انتخابات مجلس یازدهم پیش‌روست و اصلاح‌طلبان نگران صندوق های رای هستند. این نگرانی بیشتر به خاطر عملکرد دولت نزدیک به اصلاحات در سال‌های اخیر بوده است.