قدرت ناپیدای ایران که جهان را ویرانه خواهد کرد به نقل از استاد دانشگاه فرانسه

224
گلچین۱۹
گلچین۱۹ 69 دنبال‌ کننده

قدرت ناپیدای ایران که می تواند جهان را به ویرانه تبدیل کند به نقل از یونس بالفلاح استاد رشته اقتصاد سیاسی دانشگاه لیل فرانسه akharinkhabar.ir/politics/5627207 @golchin19 علی نژاد

گلچین۱۹
گلچین۱۹ 69 دنبال کننده