شکارچی، ویدئوی تبلیغاتی لایکا درباره عکاسان خبری

373
دیج ایمیج
دیج ایمیج 54 دنبال‌ کننده

ویدئوی تبلیغاتی شرکت لایکا که اشاره به برخی از رویداد های تاریخی مانند عکس میدان تیان آن من در پکن دارد. این شرکت بعدا، منکر هرگونه ارتباط با این ویدئو شد. موضوع این ویدئو و تحریم لایکا توسط دولت چین را در پادکست 24 دیج ایمیج بشنوید: https://www.digimage.ir/republic-of-silence/

دیج ایمیج
دیج ایمیج 54 دنبال کننده