وضعیت تجربه کاربری در ایران چگونه است؟

270

در اولین روز سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز پنلی با حضور برخی از سخنرانان برگزار شد. در این پنل صمد خطیبی، حسین سپهری، صالح برادران امینی، تینا نبی‎زاده، مینا نیازی، شهرزاد میرجهانی و امید امرایی حضور داشتند و در مورد تجربه کاربری و وضعیتش در ایران صحبت کردند. در این ویدئو نگاهی به این پنل انداختیم.

راه پرداخت
راه پرداخت 493 دنبال کننده
filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.