سرنوشت جنگل های شمال رقم خورد

277

جنگل های هیرکانی ایران پس از 40 میلیون سال ایستادگی در فهرست یونسکو ثبت شدند

ایرنا
ایرنا 1.2 هزار دنبال کننده