سرزمین اعدام های وحشیانه

8,315

اعدام شیعیان در عربستان

فطرس مدیا
فطرس مدیا 599 دنبال کننده
u_6074231

u_6074231

6 ماه پیش
لعنت بر ظالمین و غاصبین وهابی و شیطان بزرگ و صهیونیسم جهانی که پشت پرده اکثر وحشیگریها و آشوبها قرار دارن.