تعزیه شهادت امام حسین (ع) قسمت وداع با اهل بیت روستای برغمد محرم 98

1,546

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد - محرم 98 تعزیه شهادت امام حسین (ع) امیر صفری (امام حسین) حسن برکتی پور (زینب) حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد