چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟ (استاد حسینیان)

9,613

www.sokhanvaran.org معمولا بحث فن بیان معادل با سخنرانی و سخنوری فرض می شود. این ترادف و هم معنایی به این معناست که فرد سخنور بتواند آنچه را که در ذهن می پروراند و آنچه که در قلب دارد را به همان خوبی که خود می فهمد و درک می کند، به دیگران بفهماند.

ORALL

ORALL

3 ماه پیش
ایول ایول خیلی عالیه بدردم خورد
ORALL

ORALL

3 ماه پیش
خیلی عالیه