جشنواره سفیران صلح و بشر دوستی

2,227

فاطمه نجفی از تاثیر گذاری تکنولوژی بالاخص فناوری اطلاعات در وضعیت صلح جهانی برای ما می گوید