تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی

463

انسان همیشه درصدد پیدا کردن راهی بوده که بتواند به اسرار خواب هایش پی ببرد. وقتی که شما پیش روانشناس می روید ممکن است راجع به خواب هایتان سوال کند. چون تعبیر خواب در روان‌‌شناسی اهمیت بسیار دارد. یک روانشناس از روی خواب هایی که می بیند می تواند به ریشه‌های برخی از مشکلات درونی حال و گذشته شما پی ببرد و به عبارتی شخصیت شما را مورد بررسی قرار بدهد. معمولا رودیداهایی را که ما در خواب می بینیم همه به صورت سمبل هایی ظاهر می شوند و روانشناس می تواند ان سمبل ها را به حالات روحی شما ربط بدهد.

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین