توضیحات حسن رنگرز درمورد عملکرد ضعیف تیم ملی کشتی

970

صحبت های عضو کمیته فنی فدراسیون کشتی درمورد عملکرد ضعیف تیم ملی کشتی؛ ما را در basport.ir دنبال کنید.

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده