6 اصطلاح کاربردی اهنگ Europe skies

63
آموزش زبان فانگلیش
آموزش زبان فانگلیش 8 دنبال‌ کننده
63 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

1/ To dream about something :رویاپردازی راجب چیزی2/ to make something come true :کاری رو تحقق بخشیدن 3/ to Promise some one :قول دادن به کسی 4/ on the go in some body ‘s shoes :همراه شدن با کسی و رفتن 5/ to stay truthful to some one :رو راست و صادق ماندن با کسی 6/ to guess something: حدس زدن چیزی