مونتاژ سریع برف روی عکس در یک دقیقه

37

در ویدیوی فوش فقط در یک دقیقه مونتاژ برف روی عکس را یاد بگیرید www.el-honar.ir

کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 56 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 3