واکنش دادستان کشور به حضور نفوذی در وزارت نفت

170

دادستان کل کشور حضور زن نفوذی در وزارت نفت را تایید کرد

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده