داود مؤذن زاده (آذری) ای غنچه دهن لای لای

792

Elegy for Hazrat Ali Asghar (one of tragdey of Karbala's martyrs) Language: Azerbaijani Elegy Reciter: Davud Müezzinzade Elegy: Ey qunça ağız lay lay مداحی داود مؤذن زاده - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام