تله زندگی جلسه 2 - ریشه های تحولی تله زندگی یا طرحواره تنبیه

131
131 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ریشه های تحولی تله زندگی یا طرحواره تنبیه. چهار عامل اساسی در شکل گیری تله یا طرحواره تنبیه دخالت دارد: ۱- والدین تنبیه گر ۲- محبت های مشروط ۳- وجود معیار های سرسختانه در والدین ۴- اتخاذ معیارهای سرسختانه توسط خود فرد