اصلاح طلبان و اصولگرایان از وجه درونی و بیرونی فرو ریخته اند | قسمت دوم

517

پرویز امینی تأکید می کند که صورت بندی های گذشته و به ویژه جناح بندی اصولگرا ــ اصلاح طلب برای انتخابات ۹۸ اساساً بلاموضوع است و در این انتخابات باید رقابت ها بر سر ایده های حکمرانی شکل بگیرد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده