دوچرخه سواری بر فراز ابرها

87
hamed0002000
hamed0002000 10 دنبال‌ کننده

دوچرخه سواری بر فراز ابرها در ارتفاعات سلاتسر رودبار به طرف دیار و در انتها رشته رود - عبور از خط الراس ارتفاعات ؛ عبور از جنگل مه آلود و گل آلود و در انتها رشته رود سدتاریک همراه با گروه (کاپیتان بایک)

hamed0002000
hamed0002000 10 دنبال کننده