نیکو روزبرگ و لوییس همیلتون - رقابت مقدس دوران هایبرید

178

فرمول یک ایران - نیکو روزبرگ و لوییس همیلتون - رقابت مقدس دوران هایبرید موسیقی ها: 1.) Hans Zimmer - Like a Dog Chasing Cars 2.) Hans Zimmer - Molossus 3.) Steve Jablonsky - Tessa

filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.