نیکی کریمی شنونده اعترافات تلخ یک مادر: ناچار شدم دختر ۱۲ ساله ام را شوهر دهم

52,847

نیکی کریمی شنونده اعترافات تلخ یک مادر: ناچار شدم دختر ۱۲ ساله ام را شوهر دهم/با شلنگ تمام بدن دخترم را سیاه کرده بودند/دنیای سیاه و سفید یک زن که بزرگترین جرمش، مادر بودن است/بگوسیب قسمت بیستم کمک های نقدی خود را از طریق کارت 5894631586895427 بنام فخری دریکوند بانک رفاه ، می توانید واریز کنید.

ریتم زندگی
ریتم زندگی 9.1 هزار دنبال کننده