گازگرفتگی بر اثر نصب اشتباه بخاری

10,665

کلیپ تولیدی روابط عمومی آتش نشانی مشهد با موضوع هشدار در نصب بخاری و وسائل گرمایشی در فصل سرما