داود موذن زاده - قویون قلیم نمازیمی سورا کسین بغازیمی

4,187

Davud Muezzinzade Qoyun qılım namazımi Elegy for Imam Hussain in Azerbaijani مداحی داود موذن زاده - روضه حضرت سیدالشهدا علیه السلام