مصاحبه کامل مطبوعاتی شرکت EA در E3 2016

156

کنفرانس های خبری E3 امسال با الکترونیک آرتز آغاز می شود. Battlefield 1 ،Star Wars ،Titanfall 2 ،Mass Effect ،FIFA ،Madden و غیره همگی از عناوین پرمتقاضی هستند که توسط شرکت نامبرده عرضه می شوند. بقیه در gamefa.com/321322