10 میلیارد پول نقد میخوای؟

33

دوست داری 10 میلیارد پول نقد داشته باشی؟ برای این رسیدن به این 10 میلیارد حاضری چه کارایی انجام بدی؟ یا از چه چیزهایی تو زندگیت بگذری؟ ویدئو رو کامل ببین و ببین تو جزو کدوم دسته ای؟!!!! برای دیدن ویدئوهای بیشتر به سایت majidrashidi.com مراجعه کنید.

majidrashidiofficial
majidrashidiofficial 13 دنبال کننده