تبدیل مشکلات به فرصت (جلسه2-15دوره 52 برنامه)

56
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

تبدیل مشکلات به فرصت ( قسمت پانزدهم بخش دوم دوره 52 برنامه موفقیت در فروش) www.kelidemodir.com

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده