آموزش تزریق انسولین روی پا

2,609

در این ویدئوی کوتاه، تکنیک صحیح تزریق انسولین در ران پا و محل های مناسب برای تزریق روی پا را می آموزیم.