روستای متروکه؛ محل زندگی یوزپلنگ ایرانی

523

روستای آریز در شمال شهر بافق محل زندگی یوزپلنگ ایرانی است