گزارش موندو از قهرمانی لهستان در قهرمانی جهان

133

Dopo il successo di quattro anni fa ottenuto la Polonia ha conquistato il secondo titolo consecutivo superando per 3-0 (28-26, 25-20, 25-23) il Brasile.