با نگاه پوزیتیویستی به علم(اصالت تجربه) علم روانشناسی معنی ندارد...

61
roshangari@
roshangari@ 1.6 هزاردنبال‌ کننده
61 بازدید
اشتراک گذاری

اگر برخی مکاتب غربی در حوزه معرفت شناسی تنها راه کسب معرفت را تجربه قلمداد می کنند، بنابراین بعدا نمی توانند در بسیاری از علوم مثل:روانشناسی،منطق،فلسفه،ریاضی و... ادعایی داشته باشند؛ زیرا امکان کسب این علوم با روش تجربی محض ممکن نیست. (استاد رحیم پور ازغدی)

roshangari@
roshangari@ 1.6 هزار دنبال کننده