قدس قبله اول مسلمانان مطلق به تمام مسلمانان جهان است

125
125 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تاکی بایدجهان اسلام حضورناپاک رژیم صهیونیست رادرمنطقه تامل کند،قدس بایدآزادشود.ازدیدگاه کارشناس سیاسی وپژوهشگردینی حمیدرضااحمدآبادی