لایف لاین

58
7rope
7rope 2 دنبال‌ کننده

سیستم توقف سقوط سیستمی حمایتی است که در صورت سقوط کاربر مانع برخورد با زمین میشود. نقش لایف لاین مهار و توقف سقوط و همچنین کاهش نیروی وارده به کاربر میباشد.

7rope
7rope 2 دنبال کننده