مصاحبه مدیر راهبردی شرکت با خبرگزاری صدا و سیما

468

مصاحبه مدیر راهبردی شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار با با خبرگزاری صدا و سیما / در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر ، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران / ( یک شنبه پنجم اسفندماه ۱۳۹۷ )