تفاوت مشتری و ارباب رجوع (1-11دوره 52 برنامه)

277
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

تفاوت مشتری و ارباب رجوع ( قسمت یازدهم بخش اول دوره 52 برنامه موفقیت در فروش) www.kelidemodir.com

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده