گل اول ایران به ترینیداد و توباگو توسط کریم انصاری فرد

84
طلبه ظرفشور
طلبه ظرفشور 121 دنبال‌ کننده

بازی دوستانه تیم ملی ایران و ترینیداد و توباگو - گل اول ایران به ترینیداد و توباگو توسط کریم انصاری فرد - التماس دعا برای عبد حقیر درگاه خدا - طلبه ابراهیم قربانی نهرخلجی

طلبه ظرفشور
طلبه ظرفشور 121 دنبال کننده