تهدید موشکی آمریکا توسط کره شمالی

1,114

هشدار جدی کره شمالی به آزمایش موشکی آمریکا و کره جنوبی

حلقه وصل
حلقه وصل 116 دنبال کننده