رکورد شکنی صنعتگران کشورمان در ساخت برج تقطیر

25

صنعتگران ماشین سازی اراک با ساخت برج تقطیر 70 متری در 45 روز، رکورد مدت زمان ساخت برج‌های طویل تقطیر را شکستند.

پارس تودی
پارس تودی 424 دنبال کننده