وقتی که لئو مسی فراموش می کند کاپیتان است!

3,286

اختصاصی / در بازی بارسلونا و لوانته لئو مسی فراموش می کند که کاپیتان کاتالان ها است.

بارسا فن
بارسا فن 18 دنبال کننده