اجرای جشنواره و همایش

237
پدرام آرامیس
پدرام آرامیس 8 دنبال‌ کننده

برگزاری صفر تا صد جشنواره ها همایش اجرای برنامه های ارگانهای دولتی خصوصی و شرکتها؛مجامع تجاری ؛ بازارچه ها مدارس؛ دانشگاهها جشن پارکها و ...