استعفای محمد نوازی از مربیگری ایرانجوان بوشهر

268

انتقادات محمد نوازی از مسئولان باشگاه ایرانجوان و اعلام استعفا از مربیگری این تیم