نماهنگ روز دوم دوره شهید شهریاری

112

نماهنگ روز دوم دوره تشکیلاتی شهید شهریاری با حضور دکتر طهرانچی،،، دومین دوره آموزشی تشکیلاتی شهید شهریاری ویژه اساتید عضو تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، میزبان دوره دانشکاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، برگزار کننده اداره کل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

VideoFarhang
VideoFarhang 8 دنبال کننده