Knee Push-ups (حرکت شنا روی زانو)

158
جیم رو
جیم رو 6 دنبال‌ کننده
جیم رو
جیم رو 6 دنبال کننده