نگاهی نو و کامل به خلقت(۶): مراحل انشاء آدم (ع)

323

سلسله مباحث | سیر_خلقت_حضرت_آدم_ع | سخنران: دکتر کیوان مجیدزاده | جلسه_ششم: مراحل انشاء آدم (ع) | صراط عشق serateshgh.com

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1