طنز عروسکی آددای با لهجه همدانی _این قسمت آددای و خانم های بی حجاب!!!

67,759

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. این قسمت درباره برخورد آددای با زنان بی حجاب در خیابان است.

فورتنایت با VANIX

its._.vanix
34 8 هزار بازدید کل

Krypton With New Webcam

Krypton_
40 5.1 هزار بازدید کل

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
307 616.7 هزار بازدید کل