آوازدشتی بانوازندگی فلوت وصدای:حجت الله کاراندیش

789
هنرمند خاموش
هنرمند خاموش 20 دنبال‌ کننده

عزیزون،لذتِ دنیا به ماله...نه برحُسن ونه برفهم وکماله...جَوونی که نداره مالِ دنیا...اگر جمشید وجَم،حقّش پاماله