کلیپ پیاده روی اربعین و ظهور امام زمان ...

668
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

ما به انتظار تو روان شدیم ... پیش از این سالها به انتظارت نشسته بودیم پیش از آنکه بدانیم منتظر «ماندن» و «نشستن» در زبان آب ها فعل انتظار نمی سازد! ... پیش از اینکه بسوی ظهور تو روان شویم ....

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده