حضور فعال دانشگاه تهران در مناطق زلزله زده

78

دانشگاه تهران با حضور گسترده در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مناطق اطراف آن، نقش موثری در سرعت بخشیدن به بازسازی داشته است