آموزش تنبور .مبتدی

314

میدونم خیلی مونده تا خوب ساز بزنم.ممنون که وقت گذاشتین.

معین
معین 7 دنبال کننده