جلسه رییس جمهور ترکمنستان در بیایان قره قوم

513
تبریز امروز
تبریز امروز 57 دنبال‌ کننده

رئیس جمهور ترکمنستان جلسه شورای امنیت کشور را در بیابان قره قوم برگزار کرد. روزنامه " تاریخچه ترکمنستان" در این خصوص اطلاع داد. بر اساس اطلاعات روزنامه وزرای دولت با هلیکوپتر و خودروهای شش چرخ به محل دیدار آمدند و پس از جلسه در مشایعت اعضای شورای امنیت با موتورهای چهارچرخ رفتند.